Limited Company en wetgeveing :

 

Sinds september 2003 is de Limited wettelijk erkend in Belgïe. 

  • Het Europees hof heeft in het arrest (C167/01) van d.d. 23 september 2003 besloten dat alle vennootschappen van de Europese Unie gelijk zijn. 
  • Een Limited is probleemloos in te schrijven in het Belgische KBO en wordt wettelijk erkend en beschikt men dan over een Belgisch ondernemingsnummer. 
  • In Engeland bestaan er geen fiscale verplichtingen en bestaat er geen BTW- en belastingsplicht. Er is enkel sprake van een jaarlijkse aangifte, die wij uiteraard voor u kunnen verzorgen. 

Overtuig U zelf : 

In het Belgisch wetboek van vennootschappen, boek IV titel V onder punt (1.1.3) bijkantoor art. 81 t/m 87, staat de wettelijke toelating. U kunt deze artikels lezen op de site van het Ministerie van Economische zaken. 

U KAN ZONDER ENIG PROBLEEM HANDEL DRIJVEN IN BELGIE MET DEZE ONDERNEMINGSVORM, ALSOOK IN HET BUITENLAND EN U BESCHIKT OVER EEN BELGISCH ONDERNEMINGSNUMMER. 

ER GELDT GEEN PRIVE-AANSPRAKELIJKHEID EN EVENMIN EEN OPRICHTERSAANSPRAKELIJKHEID. ZELFS INDIEN U FAILLIET BENT GEGAAN OF NOG STEEDS BENT, DAN KAN U ONDANKS DE LTD UW ACTIVITEITEN OPNIEUW HERVATTEN. 

KORTOM ER WORDT EEN OPTIMALE BESCHERMING GEBODEN, WAARBIJ PRIVE- EN ZAKELIJKE BELANGEN VAN ELKAAR GESCHEIDEN BLIJVEN, EN DIT ALLES IS HEDENDAAGS GEEN OVERBODIGE LUXE !

  By Laurent Ancelot

 
 
 
 
By Laurent Ancelot

Copyright 2011 © Consultance & services

Find us on LinkedIn