Ons vakmanschap :

 

De oprichting van vennootschappen en bijkantoren

 •  Professioneel onderzoek en persoonlijke opvolging van uw dossier

 De administratie betreffende uw vennootschappen 

 •  Hulpverlening bij het verwerven van de beroepstoegankelijkheid

Kredietbeheer 

 •  Studie inzake leningen – contact met kredietverleners

Boekhouding / Accounting 

 •  Alle bedrijfsadministratie – finacieel plan

Adres maatschappelijke zetel 

 •  Verhuur kantoren – telefonisch secretariaat – behandeling briefwisseling

Voor Belgïe : beheer van het sociaal secretariaat 

 • Oprichtingsakte / statuten op maat van uw onderneming
 • Neerlegging dossier bij Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)
 • Opvolging publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad
 • Aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds 

Verzekeringen 

Marktonderzoek 

 •  Gespecialiseerd in de transport- en bouwsector

Publiciteit 

 • Visitekaartjes – ondersteuning in reclame
 • Website 

Andere dienstverleningen 

 • Verhuur van wagens, inschrijving van wagens, openen van een bankrekening, ondersteuning bij de ontwikkeling van uw onderneming 

Consultance & Services biedt de gelegenheid om te investeren in de ontwikkeling van nieuwe ondenemingen. 

Heden hebben reeds een twintigtal jonge ondernemingen kunnen beroep doen op een financiering. 

Wij kunnen u de gelegendheid aanbieden om gebruik te maken van een nieuwe vorm van financiering per internet, genaamd micro business-angles voor hulp aan ondernemingen opgericht in 2011. 

3 ondermingen zoeken naar financieringen, elk strekkende tot 50.000 € te verhogen.

 

INTRESSE IN DIT PROJECT ? CONTACTEER ONS NU ! 

 

De technologische vooruitgang en het informatieverkeer heeft geleid tot de verplaatsing van de boekhouding. Het is een echt alternatief voor de conventionele methoden. 

Met LAM COMPTA, profiteert u van een snel, efficiënt en kostenbesparende boekhoudpakket met behoud van een hechte relatie met onze unieke gesprekspartners. 

Outsourcing biedt de flexibiliteit welke nodig zijn om de planningen te respecteren. Het speelt in op problemen van eventuele vertragingen, vermindert de werkdruk van de medewerkers en dit met als resultaat een extra winst op de verwerkingskosten. 

De verwerkingskosten houdt in : 

 • Routinematige registratie van boekhoudkundige transacties ( aan- en verkoopfaturen, uitbetaling lonen, afschrijvingen....)
 • Verwerking van contante transacties
 • Imput diverse transacties 

Voor meer informatie: info@luxcs.com

  By Laurent Ancelot

 
 
 
 
By Laurent Ancelot

Copyright 2011 © Consultance & services

Find us on LinkedIn